GWO – First Aid

Global Wind organisation (GWO) Basic Safety Training (BST) är utformad för att ge grundläggande färdigheter som gör det möjligt att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftsindustrin och att ställda mini utbildningskrav för vindkrafts branschen efterlevs.

FÖRKUNSKAPER

Delegaten måste vara fysiskt och medicinskt lämplig att delta i GWO Training.
Det finns inga formella behörighetskrav för kursen.

Kursen rekommenderas för:

 • Vindturbinägare och/ eller operatörer
 • Vindturbintillverkare
 • Installation och underhåll
 • Underleverantörer
 • Personer som vill komma in i vindkraftssektorn

KURSMÅL

Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:

 • Vikten av att utföra första hjälpen på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav på deras geografiska läge och enligt ERC och AHA riktlinjer
 • Identifiera och förklara normal funktion, normala tecken, funktioner och symptom på allvarliga och mindre skador och sjukdomar relaterade till den mänskliga kroppen
 • Rätt ledning i en nödsituation i ett vindkraftverk generator miljö. Korrekt användning av livräddande första hjälpen med den primära undersökningen L-A-B-C-D-E
 • Korrekt användning av en automatisk extern defibrillator (AED). Korrekt användning av första hjälpen-utrustning i en nöd situation
 • Att effektivt släcka en initialbrand med handhållen utrustning
 • Göra inledande och lämpliga bedömningar när man utvärderar en brand
 • Teoretisk och praktisk utbildning för att förhindra bränder

KURSINEHÅLL

Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:

 • Global och regional lagstiftning
 • Riktlinjer Första hjälpen
 • Risker och faror
 • Anatomi, struktur, funktioner och symtom

Användning av första hjälpen i -

 • Nödsituationer
 • Allvarlig / mindre sjukdom och skador
 • Hantering av en incident
 • Scenario baserad utbildning
 • Säkerhetstänkandet i en nödsituation
 • Räddningsteam
 • Primära och sekundära incidenter
 • Livräddande första hjälpen
 • L-A-B-C-D-E principer och primär undersökning
 • Hjärt-lungräddning och arbetsmetoder
 • Rutiner AED säkerhet och korrekt användning av en AED
 • Hantera mindre och allvarliga tillbud
 • Psykologisk första hjälp
 • Demonstration av första hjälpen-utrustning

INFORMATION

PRIS/ DELTAGARE: 5 900 kr

KURSPLATS: Klättertekniks kurshall, ÄLTA

KURSLÄNGD: 16 timmar

KURSCERTIFIKAT: Ja

NÄSTA KURS: Se Kalendern eller Kontakta Oss

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

""
1
Namn
Telefon
Meddelande
0 /
Previous
Next
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright Klätterteknik AB & Certex Svenska AB - 2017