GWO Standard – Arbete på hög höjd

Global Wind Organisation (GWO) Basic Safety Training (BST) är utformad för att ge grundläggande färdigheter som gör det möjligt att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftsindustrin och att ställda mini utbildningskrav för vindkrafts branschen efterlevs.

FÖRKUNSKAPER

Delegaten måste vara fysiskt och medicinskt lämplig att delta i GWO Training.
Det finns inga formella behörighetskrav för kursen.

Kursen rekommenderas för:

 • Vindturbinägare och/ eller operatörer
 • Vindturbintillverkare
 • Installation och underhåll
 • Underleverantörer
 • Personer som vill komma in i vindkraftssektorn

SPECIALKRAV

Deltagare skall ha ”tjänstbarhetsintyg” i enlighet med AFS 2005:6 samt
AFS 2014:23 kontakta oss så kan vi förmedla kontakt med läkare alternativt kolla med er företagshälsovård för bokning! Tjänstbarhetsintyg skall uppvisas för alla deltagare vid kursstart.

KURSMÅL

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna de nödvändiga grundläggande kunskaper och färdigheter genom teoretisk och praktisk utbildning för att använda grundläggande PPE och utför säkert arbete på hög höjd, samt utföra en säker grundläggande räddnings aktion av en nödställd i en avlägsen vindkraftverk miljön i enlighet med Global Wind Organisationen (GWO) Basic Safety Training (BST) arbete på hög höjd standard.

KURSINEHÅLL

Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:

 • De faror och risker som är förknippade med arbete på hög höjd, som är specifika för vindturbingeneratorer (WTG)
 • Korrekt identifiering av ankarpunkter och korrekt klättring i stege
 • PPE identifiering, inklusive identifiering av europeisk / Global standard märkningar t ex sele, hjälm, stödlinor mm
 • Ha en förståelse av aktuell nationell lagstiftning om arbete på hög höjd
 • Säker nödevakuering och användning av evakueringsanordningar
 • Räddningssituationer i vindturbingeneratorer och använda räddningsutrustning effektivt
 • PPE inspektion, service, lagrerhållning av relevant PPE, t ex sele, vertikala glidlås och arbetspositioneringsutrustning
 • Användning av relevanta PPE, t ex sele, vertikal fallskyddssystem och arbetspositioneringsutrustning

INFORMATION

PRIS/ DELTAGARE: 5 900 kr

KURSPLATS: Klättertekniks kurshall, ÄLTA

KURSLÄNGD: 16 timmar

KURSCERTIFIKAT: Ja

NÄSTA KURS: Se Kalendern eller Kontakta Oss

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

""
1
Namn
Telefon
Meddelande
0 /
Previous
Next
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright Klätterteknik AB & Certex Svenska AB - 2017