SÄKRA LYFT FÖR BYGGINDUSTRIN

Många olyckor orsakas av felaktig lastkoppling och användning av slitna och felaktiga lyftredskap. Vi belyser de lagar, föreskrifter och normer som gäller för säkra lyft. Många erfarenheter och händelser ur verkligheten kommer att betona vikten av att använda lyftredskap på rätt sätt och vikten av att kunna bedöma aktuellt tillstånd på lyftredskap.

MÅL

Efter kursen skall deltagaren känna till vilken lagstiftning som gäller och hur man definierar och klassar lyftredskap. Deltagaren vet vilka kassationsgränser som gäller och hur redskapen används på bästa sätt i praktiken.

INNEHÅLL

  • Lagar, föreskrifter och normer
  • Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
  • Säker koppling med förekommande lyftredskap; kätting, stållinor, rundslig, bandsling m.fl.
  • Säker användning av enklare svängkran med telfer och lättprofiltraverser.
  • Identifiera godkända lyftredskap
  • Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
  • Daglig kontroll innan användning av lyftredskap
  • Besiktning & fortlöpande tillsyn av lyftredskap
  • Personlyft
  • Teoretiskt prov

Utbildningen ger dokumenterade kunskaper gällande användning av lyftredskap enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2006:6.

INFORMATION

PRIS/ DELTAGARE: Offert

KURSPLATS: Normalt hos kund

KURSLÄNGD: 4 h

TIDIGARE ERFARENHET: Ej krav

KURSCERTIFIKAT: Erhålls vid godkänt prov

NÄSTA KURS: Kontakta oss

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

""
1
Namn
Telefon
Meddelande
0 /
Previous
Next
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright Klätterteknik AB & Certex Svenska AB - 2022