TRAVERSUTBILDNING KIKA GRÖN KROK

Traversförarutbildning med certifiering.
Intern företagsutbildning som anpassas efter företagets behov.
Årligen dör och skadas många människor vid användning av lyftanordningar. Med kunskap och säkerhetstänkande kan olyckor förebyggas. Genom en utbildning där traversföraren lär sig bli riskmedveten och får dokumenterade kunskaper kring användandet bidrar utbildningen till en säkrare arbetsplats.

MÅL

Efter kursen ska deltagaren känna till vilken lagstiftning som gäller och hur man definierar och klassar lyftredskap och lyftanordningar. Deltagaren vet vilka kassationsnormer som gäller och hur man använder lyftanordningar och lyftredskap på ett säkert sätt i praktiken. Ni erhåller dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

INNEHÅLL

 • Ansvar och skyldigheter som traversförare
 • Vilka lagar, föreskrifter och bestämmelser gäller för användning av lyftanordningar?
 • Säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik
 • Förares kommunikation med lastkopplare och signalman
 • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
 • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon
 • Säker koppling av lyftredskap
 • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar
 • Många tragiska händelser analyseras och diskuteras som varnande exempel
 • Teoretiskt prov
 • Praktiskt prov; hantera levande krafter, körteknik, planering av lyftet samt lastkoppling

INFORMATION

PRIS/ DELTAGARE: Offert

KURSPLATS: Normalt hos kund

KURSLÄNGD: 12 h

TIDIGARE ERFARENHET: Ej krav

KURSCERTIFIKAT: Erhålls vid godkänt prov

NÄSTA KURS: Kontakta oss

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

""
1
Namn
Telefon
Meddelande
0 /
Previous
Next
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright Klätterteknik AB & Certex Svenska AB - 2022